Otevření MŠ od 12.4. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2021:

Koho se návrat do MŠ týká

Dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem povinné školní docházky.

Děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • ·         zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • ·         pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním 
 •            klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • ·         pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • ·         zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • ·         příslušníci ozbrojených sil
 • ·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • ·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
 •           službách, ve znění pozdějších předpisů
 • ·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • ·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • ·         zaměstnanci Finanční správy České republiky

Pro tyto děti jsou vyčleněny 3 třídy na 2 budovách. Vzhledem k tomu, že máme celkem 30 předškoláků a dětí s odkladem povinné školní docházky budou tyto děti rozděleny do dvou skupin po 15 ve třídách Sluníček a Berušek v budově MŠ Vrbátky (seznamy pošlu zvlášť v dalším emailu). Děti zákonných zástupců pracujících ve výše uvedených oborech budou docházet do třídy Koťátek MŠ Dubany.

Provozní doba MŠ 6:15- 16:30 hodin. Obědy všech dětí jsou nahlášeny.

Scházení dětí od 6:15 nejpozději do 8:15. V pondělí a ve čtvrtek si vyčleňte na testování dítěte 15 minut, které strávíte s dítětem v šatně MŠ. Testování bude provádět zákonný zástupce pod dohledem zaměstnance MŠ.

Všechny děti, které se účastní prezenční výuky, se musí dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) testovat antigenními testy určenými k samoodběru. U dětí, které nezvládnou samoodběr, mohou asistovat rodiče nebo pověřená osoba.

Pokud rodiče s testováním jejích dítěte nesouhlasí, nemůže ředitel školy povolit vstup dítěte do školy. Takové dítě je omluveno, ale není povinnost školy zajišťovat pro něj distanční výuku (zároveň rodič ztrácí nárok na OČR).

Stejně jako děti a žáci mají povinnost se testovat i zaměstnanci, kteří přichází do kontaktu s dětmi.

Testovat se nemusí osoby, které doloží ke kontrole potvrzení o prodělaném onemocnění COVID 19 a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,

Stejně tak se nemusí testovat osoby, které doloží Certifikát o provedené vakcinaci a od poslední předepsané vakcinace uplynulo více než 14 dní.

Co když je test pozitivní?

V případě, že bude školní antigenní test pozitivní v pondělí, bude pozitivně testované dítě izolováno od ostatních dětí ze třídy. Rodiče pozitivně testovaného žáka mají povinnost kontaktovat ošetřujícího lékaře, který nařídí kontrolní PCR test. V případě pozitivity tohoto testu zůstává dítě v karanténě podle pokynů lékaře.

V případě, že dojde k výskytu pozitivního testu ve čtvrtek, musí všechny děti ze třídy neprodleně do preventivní karantény až do doby zjištění výsledku kontrolního PCR testu u antigenně pozitivně testovaného dítěte, což prakticky znamená, že v pátek bude probíhat distanční výuka. V případě, že se u tohoto čtvrtečního testu potvrdí PCR testem nákaza COVID 19, musí škola kontaktovat KHS, které předá kontakty na všechny děti ze třídy, další postup už je otázkou KHS (pravděpodobně čtrnáctidenní karanténa pro všechny děti i učitele).

Vstup do MŠ

Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme:

 • ·         zvýšenou tělesnou teplotu
 • ·         suchý kašel
 • ·         dušnost
 • ·         zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ·         ztrátu chuti a čichu
 • ·         bolest v krku
 • ·         bolest svalů a kloubů
 • ·         rýmu / ucpaný nos
 • ·         bolest hlavy

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí- potvrzení od lékaře.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor).

Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Před testem v pondělí a ve čtvrtek bude mít povinnost mít ochranu dýchacích cest (rouška) než bude znám výsledek antigenního testu.

Doporučuji, abyste případně i s dětmi zhlédli instruktážní video k průběhu testování. Jednak to může výrazně urychlit vlastní práci ve škole a navíc video pomůže odbourat případné zábrany u dětí.

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html?fbclid=IwAR0IGkVX8SDXk3Ea4k8IUk9GVoR-O5y1aeRK5skCVOtl51rw0GW4GNkZDrE

Odpovědi na další otázky můžete najít na stránce: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Mgr. Eliška Pospíšilová

Další aktuality