Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání 2021

Na základě opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 bude zápis do Mateřské školy Vrbátky, Štětovice a Dubany probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v Mateřské škole Vrbátky. Ředitel ZŠ Zdeny Kaprálové a MŠ Vrbátky stanovil po dohodě se zřizovatelem termín a místo zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání takto:

Kdy: 3. května- 14. května 2021

Kde: prostory MŠ Vrbátky – kancelář vedoucí učitelky

S sebou:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formulář ke stažení)
  • Zápisní list (formulář ke stažení)
  • Kopie Rodného listu dítěte
  • Potvrzení dětského pediatra o očkování dítěte (formulář ke stažení)

Vyplněné formuláře doručíte do MŠ ve Vrbátkách jednou z těchto možností:

1. e- mailem (skolkavrbatky@seznam.cz) - originál s uznaným elektronickým podpisem

2. datovou schránkou s elektronickým podpisem (efvmukd),

3. doporučeně poštou,

4. osobně vedoucí učitelce Mgr. Elišce Pospíšilové do MŠ ve Vrbátkách – v pracovní dny

od 8.00 – 10.00 hodin nebo po telefonické domluvě 739 903 033

Jak získat závazné formuláře k přijetí dítěte do MŠ Vrbátky, Štětovice a Dubany?

  • prostřednictvím internetu na adrese: www.skolka.skolavrbatky.cz (sekce: zápis do MŠ)
  • u vedoucí učitelky v MŠ Vrbátky od 8:00 hodin do 10:00 hodin nebo po telefonické domluvě na tel: 739 903 033 nebo emailem skolkavrbatky@seznam.cz

 Jak bude probíhat přijímací řízení?

  • Každý žadatel odevzdá závazné dokumenty k přijetí dítěte do mateřské školy, tím způsobem, který si vybral viz. výše
  • Poté obdrží registrační číslo, které bude zastupovat jeho dítě při vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Toto registrační číslo obdrží emailem nebo osobně při předávání závazných dokumentů pro přijetí dítěte do MŠ
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách www.skolka.skolavrbatky.cz na vstupních dveřích budov Vrbátky, Štětovice a Dubany nejpozději do středy 26. 5. 2021.
  • Ředitel bude rozhodovat o přijetí dle následujících kritériích (ke stažení na www.skolka.skolavrbatky.cz vyvěšeny na dveřích všech budov pracovišť)

Soubory

Další aktuality