Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9. 2021

Děti mladší 3 let jsou přijaty s 2 měsíční zkušební dobou. Z důvodu naplněné kapacity ve všech třídách MŠ bylo nepřijato 6 dětí.

Přijaty byly tyto děti pod registračními čísly:

Pracoviště MŠ Dubany

2

11

17-  přijato od 12.9. 2021

24

28

Pracoviště MŠ Štětovice

4

10

22

23

29

30-  přijato od 10.6. 2022

31

Pracoviště MŠ Vrbátky třída Sluníček

18

21

Pracoviště MŠ Vrbátky třída Berušek

6

7

12

19

20

25

27

3- přijato od 29.9. 2021

8- přijato od 22.10. 2021

1-  přijato od 9.11. 2021

5- přijato od 1.2. 2022

13- přijato od 21.2. 2022

16- přijato od 31.3. 2022

 

Nepřijaty byly tyto děti pod registračními čísly:

9

14

15

26

32

33

Ve Vrbátkách dne 25.5. 2021

                                                                                                          Mgr. Michal Vysloužil

Další aktuality