Chit Chat II - Unit 4 (My town)

Matching exercise

Klikni na "next", přelož si slovíčko, které se objeví. Potom klikni znovu na "next" pro zobrazení správné odpovědi. Pokud jsi odpověděl špatně, pokračuj dál stiskem "next". Pokud slovíčko umíš, stiskem "delete" ho vymažeš z nabídky. Pokračuj tak dlouho, dokud se slovíčka nabízí.
next tovedle, u
oppositenaproti
(a) supermarketsupermarket
(a) bookshopknihkupectví
(a) cinemakino
(a) sports centrumsportovní centrum
(a) clothes shopobchod s oděvy
(a) cafékavárna
Turn left at ....Zahni/zahněte doleva na ....
Turn right at ....Zahni/zahněte doprava na ....
Go straight past ...Jdi/jděte rovně kolem ...
(a) museummuzeum
(a) swimming poolplavecký bazén
(a) hotelhotel
Excuse me. (Where´s ...?)Promiň/promiňte. (Kde je...?)
(a) villagevesnice
(a) townměsto
(a) cityvelké město
(a) squarenáměstí
(a) parkpark
(a) statuesocha
(a) markettrh
(a) castle
hrad, zámek
(a) riverřeka
(a) churchkostel
(a) schoolškola
Look at the words on the board.Podívej/podívejte se na slova na tabuli.
What can you see in the picture?Co vidíš/vidíte na obrázku?
suddenlynáhle
abouto, asi
Take out a book!Vyndej/vyndejte knihu!