Chit Chat II - Unit 6 (A sunny day)

Matching exercise

Klikni na "next", přelož si slovíčko, které se objeví. Potom klikni znovu na "next" pro zobrazení správné odpovědi. Pokud jsi odpověděl špatně, pokračuj dál stiskem "next". Pokud slovíčko umíš, stiskem "delete" ho vymažeš z nabídky. Pokračuj tak dlouho, dokud se slovíčka nabízí.
It´s sunny.Je slunečno. (Svítí slunce.)
(It´s) hot.(Je) horko.
(It´s) cold.(Je) zima/chladno.
(It´s) windy.(Je) větrno.
(It´s) raining.Prší.
(It´s) snowing.Sněží.
(a) kitedrak (papírový)
We can/can´t go ...(My) můžeme/nemůžeme jít ....
That´s OK.To je v pořádku.
We´re playing outside.Hrajeme si venku.
We´ve got ...Máme ...
Ready ... Steady ... Go!Připravit ... Pozor ... Teď!
What´s the weather like today?Jaké je dnes počasí?
bootsvysoké (kotníkové) boty
Is it raining?Prší?
Is it snowing?Sněží?
Yes, it is./No, it isn´t.Ano/Ne.
London, Dublin, Liverpool, Cardiff, OxfordLondýn, Dublin, Liverpool, Cardiff, Oxford
What can I do?Co mohu udělat?
theretam
Weather watchhodinky s počasím
It isn´t stopping.Nekončí to.
put onoblékni/oblékněte si
Don´t forget ....Nezapomeň/Nezapomeňte ...
(a) poembáseň
windvítr
(It´s) blowing.Fouká.
herezde
theretam
todaydnes
a (sunny) dayslunečný den
groundzem
treesstromy
sitting in the sunsezení na slunci
I´m rich!Jsem bohatý/bohatá!
diamonddiamant
Find the name of the newspaper.Najdi/Najděte jméno novin.