Štítek se jmény vítězů - Vojta a Miroslav Hrbatovi - doputoval na své místo. Z rukou pana starosty Ing. Novotného byl předán a společně s Vojtou umístěn na putovní šachový triangl. Celý jeden rok bude vyhlížet a držet místo vítězům druhého ročníku. 

 

 

 

 

 

 

Blahopřejeme družstvu žáků 4. a 5. ročníku, kteří reprezentovali naši školu v ZŠ Klenovice na Poháru starostů ve vybíjené a obsadili krásné 3. místo.

 

 

 

 

 

Jako každý rok, tak i letos přišli děti mateřské školy z Duban, žáci školní družiny a pěvecký sbor základní školy, aby našim seniorům zpříjemnili jejich setkání a svým vystoupením jim udělali radost. Věříme, že se nám to povedlo ...... 

 

Krátké video z vystoupení

 

      

 

 

 

Nechvalně známí filmoví žáci Rousek, Bujnoch a Adámek uvažovali o přestupu na ZŠ Vrbátky, jelikož se doslechli, že tam škola končí o půl deváté… Když však zjistili, že ve čtvrtek 24.10. 2019 se opravdu končilo o půl deváté – ale večer, přestupové choutky je rychle přešly!!! Nejenom, že by se jim ve škole nechtělo být tak dlouho, ale hlavně neumí hrát šachy jako stovka místních žáků. Ti nejlepší se v uvedený čtvrtek sešli se svými rodinami na dlouho očekávaném 1. ročníku rodinného turnaje Šachový triangl, který byl pořádán místní školou za spolupráce Klubu přátel školy a OÚ Vrbátky.

Proč šachový a proč triangl? Všechno to začalo přímo pohádkově. Byl jednou jeden starý opuštěný hudební triangl a stejně starý oprýskaný šachový koník. Oba byli přesvědčeni, že už je nikdo nepotřebuje a nic pěkného je v životě nečeká. Naštěstí je našli ve skříni tři dobří lidé, kteří pravili: „Přestaňte naříkat, dejte se dohromady a vydejte se do světa štěstí naproti.“ A tak se i stalo. Triangl s koníkem doputovali do Duban, kde na ně ve školní budově (patřící ZŠ Vrbátky) čekalo třináct rodinných týmů, které o Šachový triangl svedly lítý boj. Každý tým tvořila dvojice složená z žáka školy a jeho rodiče či prarodiče. Připraveni byli kluci, holky, tátové, dědečkové a taky jedna maminka a v kotli plno fanoušků. Turnaj byl slavnostně zahájen zapálením šachového ohníčku a místní šachovou hymnou. Nechyběly parádní šachové bitvy, slzy radosti i smutku, soustředění, únava i euforie. O postupu mnohdy rozhodovala zdejší šachová specialita – čtyřhra, kdy se při tazích bez nápovědy střídali oba spoluhráči, aby tak prokázali myšlenkové táhnutí za jeden provaz, což někdy unaví. K osvěžení pak byly připraveny kanapky, šachohubky a šachola…

Náročným hracím pavoukem nakonec nejlépe prošel tým složený ze čtvrťáka Vojty Hrbaty a jeho dědečka s pohádkovým jménem Miroslav. Na jeden rok tak oba dostali do péče putovní Šachový triangl, do trvalého vlastnictví pak cenu od Obecního úřadu a tak jako ostatní týmy i dárkový balíček, který každá rodina přinesla jako startovné. Spokojena tak mohla být všechna tři tria – DĚTI, RODIČE a PRARODIČE… ŠKOLA, KLUB PŘÁTEL ŠKOLY a OBEC… VRBÁTKY, DUBANY a ŠTĚTOVICE … a jednou možná bude i trio Rousek, Bujnoch a Adámek - pokud se ovšem hoši zapíšou do jednoho z našich pěti šachový kroužků! O tom, že by to stálo za pokus, svědčí slova pana Zbyňka Kracíka – znalce mládežnického šachu na Prostějovsku – na stránkách Olomouckého šachového svazu: „Ve Vrbátkách se pracuje se šachovou mládeží velmi dobře a na výsledcích je to znát.“ Za tato slova děkujeme a těšíme se na další šachová setkání.

 

                     

 

 

 
Celkové pořadí:
 
1. Vojtěch Hrbata + Miroslav Hrbata (děda)
2. Jan Chyška (3.tř.) + Eva Chyšková (maminka)
3. David Ustrnul (3.tř.) + Jaroslav Drap (děda)
4. Matyáš Buchta (3.tř.) + František Buchta (otec)
5.Tomáš Kubját (6.tř.) + Vladimír Smička (děda)
6.Josef Herynek (3.tř.) + Alois Talla (děda)
7.Adéla Čáslavová (3.tř.) + Roman Čáslava (otec)
8. Břetislav Štěpánek (3.tř.) + Břetislav Štěpánek (děda)
9.Emma Indráková (3.tř.) + Alois Chytil (děda)
10. Ema Looseley (3.tř.) + Mike Looseley (otec)
11.Tobiáš Novotný (2.tř.) + Pavel Novotný (otec)
12.Adéla Nedbalová (3.tř.) + Petr Nedbal (otec)
13. Nikol Zacharová (3.tř.) + Petr Zachar (otec)
 
Nahlédněte do naší FOTOGALERIE.

 

Za pořadatele Pavel Řezníček

 Ve středu 23. října 2019 odstartoval v Prostějově 9. ročník Prostějovské žákovské ligy. Břetislav Štěpánek na sebe upozornil v této dlouhodobé soutěži již na konci minulého ročníku, kdy pravidelně získával 4 body z pěti možných, aby na tyto výkony navázal i ve středu, když dosáhl zatím svého nejlepšího umístění – po výhře nad favoritem Markem Moudrým skončil na celkovém 2. místě!!! Ale ani ostatní se neztratili! Zde jsou slova z článku organizátora akce pana Zbyňka Kracíka:

„Ve Vrbátkách se pracuje se šachovou mládeží velmi dobře a na výsledcích je to znát. Nováčci z této školy velmi dobře zaplnili místo po odchozích favoritech z minulých ročníků (Jiří Mikulka, Stanislav Novák…). Vždyť v první desítce se v 1. turnaji umístilo hned 5 hráčů ze ZŠ Vrbátky, z toho dokonce 2 děvčata (Ema Looseley skončila 1. mezi děvčaty a Bára Stužková skončila 3. mezi děvčaty.).“

V celkovém pořadí pak obsadily naděje naší „Šachové farmy“ dále uvedené příčky z 22 možných: 2. Břetislav Štěpánek (3.tř.), 4. Jan Giňa (3.tř.), 5. Ema Looseley (3.tř.), 9. Barbora Stužková (3.tř.), 10. Vojtěch Hrbata (4.tř.), 13. David Ustrnul (3.tř.) a 19. Jan Chyška (3.tř.). Nutno dodat, že turnaj je určen pro žáky 1. – 9. ročníku či odpovídajících tříd víceletých gymnázií z Prostějova a blízkého okolí. Blahopřejeme!

 

 

           

Text: Pavel Řezníček, foto Zbyněk Kracík

 

 

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 se naše děvčata druhého stupně zúčastnila turnaje „O pohár starostů v přehazované“ v Klenovicích na Hané. Turnaje se při jeho druhém ročníku zúčastnilo všech pět základních škol, které jsou zapojeny do aktivit „Poháru starostů“ a mají druhý stupeň. Úroveň družstev se proti prvnímu ročníku výrazně zvýšila a většina soubojů probíhala velmi vyrovnaně. Za naší školu se zúčastnila dvě družstva. Lépe se dařilo děvčatům z 8. a 9. třídy, která ve složení K. Hálová, S. Mádrová, A. Mádrová, N. Oharková, E. Mlčochová, N. Tajovská, T. Petříková, B. Navrátilová, N. Mádrová a E. Hrbatová podlehla ve velmi bojovném finálovém zápase družstvu Klenovic a získala tak pohár za druhé místo. Přesto, že se mladším žačkám 6. a 7. ročníku nedařilo tak, jako jejich starším kamarádkám, bojovala ze všech sil a škole rozhodně neudělala ostudu. Všem účastnicím, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

Poslední zářijový týden se děti ve školní družině při odpoledním pobytu na hřišti bavily plněním různých zábavných úkolů a disciplín a lámáním rekordů. A jak sám název akce napovídá, nejednalo se o nic složitého, ale naopak legračního. Například střelba vodní pistolkou na cíl, stavění komínu z kelímků, jízda na koloběžce a podobně. Všechny výkony byly vyhodnoceny, na vítěze čekaly diplomy a na všechny malá sladkost. Více ve FOTOGALERII.

 

IMG 1905   IMG 1910

 

Simona Fajstlová

 

 

 

V pátek dne 20. září 2019 se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili environmentálního programu Střediska ekologické výchovy IRIS Prostějov. Pod vedením zkušených lektorek byli žáci seznámeni přímo v terénu s přírodní památkou Velký Kosíř. V úvodu se dozvěděli o těžbě vápence ve Státním lomu u Čelechovic. Mimo jiné i to, že i když je hledání trilobitů v lomě zakázáno, děje se tak stále. Na zastávce „Na Posranci“ byl žákům vysvětlen název lokality a co vše obnáší obnova starého, zarostlého ovocného sadu. Středisko se o sad stará, jako o lokalitu nezbytnou pro vývoj larev motýlů a brouků. Na cestě k vrcholu Velkého Kosíře žáci se zájmem plnili úkoly připravené lektorkami. I když jsme na vrcholu Kosíře nevystoupali na rozhlednu, protože ji firma připravovala na sobotní slaňování, přesto jsme byli rádi, že jsme doputovali k cíli. Ranní chlad vystřídalo sluníčko a na zpáteční cestě do Čech pod Kosířem nás les překvapil velkým množstvím hub. Žákům patří pochvala za aktivní zapojení se do aktivit a sběru hub. Na obdobnou akci se těší K. Kubešová, L. Fusek.

Nahlédněte do naší FOTOGALERIE.

 

  

IMG 20190920 082316  IMG 20190920 110536

 

 

V pátek 6. září 2019 jsme v dubanské sokolovně navštívili zajímavý program pana  Zezuly. Tento bývalý učitel fyziky nám již v minulosti pomocí velkých a vlastnoručně vyrobených modelů názorně představil z čeho je složené a jak funguje lidské tělo. Letos si připravil neméně zajímavý pořad na téma Zákony. Poutavou formou se nám pokusil přiblížit nejenom některé zákonitosti v přírodě, ale i v lidském životě. Takové zopakování školních pravidel na začátku školního roku jistě všem přišlo vhod...Děkujeme za zábavné a poučné zpestření výuky a těšíme se, kdy k nám pan Zezula opět zavítá...

Pár fotografií z programu ZDE.

 

 

 

Text: Mgr. Pavel Řezníček, foto: Ing. Pavla Dřímalová

 

Začátek školního roku je pro 1. - 3. ročník tradičně spojen s přírodou. V minulých letech jsme navštěvovali ZOO na Svatém Kopečku, letos jsme se vypravili pod vedením pracovnic Ekocentra Iris na vycházku ke studánkám v okolí obce Seč. Vybrali jsme dobře  včetně počasí. Pro děti z naší bezlesé krajiny to byla pastva nejenom pro oči. Nad hlavami plachtilo káně lesní, pod nohama poskakovaly žáby (byť čínské výroby), u cesty bublal potůček Ptenka, v něm si hověli blešivci, na smrcích si pochutnával kůrovec... Slyšeli jsme ticho, jen občas rušené dětským švitořením během zajímavých her. Omámeni čistým lesním vzduchem a zabláceni pravým ptenčím blátem  jsme se spokojeně vrátili domů... A kdo měl štěstí, večer si mohl usmažit bedlové řízečky... Děkujeme Ekocentru Iris a možná se někdy s Irisem vydáme třeba za rysem...

 

   

 

Text: Pavel Řezníček, foto: Pavla Dřímalová

Začal nový školní rok a my u nás ve škole vítáme malé prvňáčky. Ti přišli první den spolu se svými rodiči plni nadšení, očekávání, ale i obav. Vydávají se na dlouhou cestu, během které se budou učit nejen číst, psát a počítat, ale i vařit, péct, zkrátka kuchtit. Uvaříme z písmen slova, ze slov věty a z vět budem vařit pohádky.  Někdy budeme postupovat podle přesných receptů, jindy je budeme sami vymýšlet. Takový recept na přátelství nám dá možná pořádně zabrat, ale o to sladší bude potom výsledek. No a kdo ví, třeba si na konci naší cesty vysloužíme "Řád zlaté vařečky" a za pár let možná  přímo Michalinskou hvězdu.   Tak nám držte palce...

 

20190902 081600

 

 

Text a foto: Mgr. Alena Buchtová

Pečujeme o vzdělávání

schranka duvery

Copyright Z� Vrb�tky � 2018. All Rights Reserved.

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk