ZMĚNA CENY STRAVNÉHO OD 1.9. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k nárůstu cen potravin a novele vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsme museli přistoupit k navýšení finančních limitů na nákup potravin u všech věkových kategorií. 

Nově stanovené limity pro MŠ - úhrada rodičů:

Úplata za stravné

1.      Cena obědů

2-6 roků MŠ:  

Ranní přesnídávka           8Kč
Oběd                                   20Kč
Odpolední svačina          8Kč
Nápoje                               4Kč
Celkem                                    40Kč  

7 a více roků MŠ:
Ranní přesnídávka           8Kč
Oběd                                   25Kč
Odpolední svačina          8Kč
Nápoje                               4Kč
Celkem                                    40Kč 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku od 1.9. – 31.8., ve kterém dosáhnou věku dle výše uvedených kategorií, viz. vyhláška č. 107/2005 a její novely.

2.      Platba obědů

-          Platba bankovním převodem
-          Hotově jen ve výjimečných případech

Oběd musí být uhrazen vždy do 20. dne předcházejícího měsíce na účet:

107-8375900247/0100, variabilní symbol bude přidělen individuálně.

3.      Paušální částky- měsíčně
MŠ polodenní 2-6 roků ……………. 640kč
MŠ celodenní 2-6 roků………………800Kč
MŠ polodenní 7 roků ……………. 740kč
MŠ celodenní 7 roků………………900Kč

4.      Provozní záležitosti

Odhlašování obědů je nutné do 13:00 hodin předcházejícího dne u vedoucí ŠJ osobně nebo na telefonicky na čísle 582 382 244, nebo přes elektronické objednávání stravy na www.strava.cz, dále email: msvrb@volny.cz. Nezaplacení obědů není považováno za odhlášení. První den nemoci může být oběd vydán do jídlonosiče.

 Pěkný den

S pozdravem Pospíšilová

Další aktuality