Plán práce na listopad 2021

 

 

PLÁN PRÁCE NA LISTOPAD – 2021/2022

 

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

1. 11.

 

1. ,2.,4. – 9.

Antigenní testování Covid-19
 

 

 

 
2. 11.

 

3.

Antigenní testování Covid-19
 

12:30 hod.

ŠD

3D kino, Putování za dinosaury“
  

1. – 3.

Uctění památky rodiny Kaprálových – návštěva
  

 

hřbitova, beseda o životě a díle paní Zdeny Kaprálové
2. – 4. 11. 

9.

TESTOVÁNÍ SCIO
  

 

- dle harmonogramu
  

 

 
3. 11. 

3.

Focení – p. Strasenský
  

 

 
3. 11.

11:40 hod.

9.

Nábor SŠ TRIVIS Pv
  

 

- 5. vyučovací hodina
 

13:00hod.

ŠD

Halloweenské zábavné odpoledne
  

7., 8.

Projektový den – MAP – FINANČNÍ GRAMOTNOST
  

 

- 5 vyučovacích hodin
  

 

- 6. vyučovací hodina odpadá
  

 

 
8. 11. 

1.-.9

Antigenní testování Covid-19
  

 

 
9. 11.

15:00 – 17:00

 

Sběrová soutěž starého papíru – ZŠ Dubany
  

 

- pouze čistý papír bez kartonu
  

 

 
10. 11.

14:30 – 16:30

 

Sběrová soutěž starého papíru – ZŠ Vrbátky
  

 

- pouze čistý papír bez kartonu
  

 

 
12. 11. 

5. – 8.

Rodilý mluvčí do škol
  

 

 
18. 11.

13.45 hod.

 

Pedagogická rada – 1. čtvrtletí
 

16.00 hod.

3. - 9.

Třídní schůzky - Vrbátky
 

16.30 hod.

 

Schůzka s třídními důvěrníky
 

 

 

 
23.11.

13:00hod.

ŠD

Máme rádi Česko (soutěž)
  

 

 
30. 11.

 

8.,9.

Pracovní návštěva dílen SŠ Sigmundova, Lutín
 

 

 

 

Další aktuality