Plán práce na listopad 2022

Plán práce na měsíc – listopad – 2022/2023

 

KDY

ČAS

TŘÍDY

AKCE

 

 

 

 

3. 11.

12:30 hod.

9.

Nábor – Obchodní akademie Pv
 

 

  
2. 11. 

1. – 3.

Uctění památky rodiny Kaprálových – návštěva
  

 

hřbitova, beseda o životě a díle paní Zdeny Kaprálové
2. – 11. 11. 

9.

TESTOVÁNÍ SCIO
  

 

- dle harmonogramu
  

 

 
3. 11.

12:30 hod.

9.

Nábor – Moravská střední škola Olomouc
 

12:50 hod.

 

Nábor – ArtEcon Prostějov
  

 

 
4. 11.

12:30 hod.

9.

Nábor - Sigmundova SŠ Lutín
  

 

 
8. 11. 

ŠD

Dračí závody
  

 

 
10. 11. 

9.

Scholaris – burza středních škol
 15:30 hod.

1. – 9.

ŠACHOVÝ TRIANGL
  

 

- mezigenerační turnaj v šachu
  

 

 
11. 11. 

8., 9. hoši

Návštěva dílen SŠ Švehlova Pv
  

 

Prostějovská žákovská liga v šachu
  

 

 
18. 11. 

1. – 9.

ŘEDITELSKÉ VOLNO
  

1. – 5.

- zjistit zájem o ŠD
  

 

 
22. 11. 

7.

Projektový den ve výuce – IRIS – „Voda v krajině“
  

 

 
24. 11.

13.45 hod.

 

Pedagogická rada – 1. čtvrtletí
 

16.00 hod.

3. - 9.

Třídní schůzky - Vrbátky
 

16.30 hod.

 

Schůzka s třídními důvěrníky
 

 

 

 
25. 11. 

1. – 5.

Nácvik na Starostuv hanácké vdolek
  

 

 
28.- 2. 12.

 

8., 9.

ENGLISH FOCUS
 

 

 

- intenzivní jazykový kurz
 

 

 

 
29. 11.

 

1. – 5., 9.

GENERÁLKA – Starostuv hanácké vdolek
 

 

 

 
30. 11. 

1. – 5., 9.

Starostuv hanácké vdolek
  

 

- sportovní hala Vrbátky
  

 

 
  

 

 

Další aktuality