Plán práce na září 2021

KDYČASTŘÍDYAKCE
1. 9. 1. – 9.Zahájení nového školního roku 2021/2022
  7.45 hod. Přivítání prvňáčků
2. 9. 1. – 9.Předávání učebnic, sešitů, ŽK, rozvrhu hodin
   Poučení žáků a seznámení se školním řádem
   konec 4. vyučovací hodinu
3. 9. 1. – 9.Zahájení výuky dle rozvrhu
6. 9. ŠDUvítací piknik
7. 9.16.00 hod.1. – 3.Třídní schůzky – ZŠ Dubany
8. 9. 1. -9.Olympijský T-mobile běh
   - dle harmonogramu
  1. – 3.- ZŠ Dubany – na stezce do Bystročic
  4. – 9.- ZŠ Vrbátky -  na stezce za cukrovarem do Štětovic
9. 9.8:00 – 10:154.Dopravní hřiště + návštěva muzea PV
14. 9. ŠDPrvoligový trénink s Tomášem Hořavou
15. 9.16.00 hod. Valná hromada KPŠ - online
 16.15 hod.2. – 9.Třídní schůzky - online
 17.00 hod. Schůzka s třídními důvěrníky
17. 9. 5.- 8.Rodilý mluvčí do škol
   - 5. a 6. r. bude rozdělen na 2 skupiny
   - 6 vyučovacích hodin
23. 9. ŠDVýlet k rybníku v Bystročicích

Další aktuality