Nácvik požárního poplachu v Dubanech

V rámci preventivních opatření, která jsme v době pravidelné školní docházky běžně zařazovali do výuky, jsme v pátek 25.6. 2021 s našimi nejmenšími žáky v Dubanech vyzkoušeli cvičný poplach a s ním spojenou evakuaci školy. V takovém případě jsou nic netušící žáci postaveni do situace, kdy musí zanechat na místě všechny své osobní věci a dle pokynů učitele neprodleně opustit budovu školy. Učitelé nejprve překvapené žáčky uklidní a poté řízeně odchází předem určenými trasami. Po zhlédnutí situace zvenčí všem brzy došlo, že se vlastně nic neděje, naštěstí. Pro některé žáčky šlo ale o poměrně emočně vypjatou situaci, což svědčí o tom, že je třeba jim podobné situace předkládat častěji. Čím více budeme mít nacvičeno nanečisto, tím snáz se s danou situací vyrovnáme v případě potřeby naostro. My samozřejmě věříme, že zůstaneme vždy v rovině nácviku.

Další aktuality