Odpovědi dle zákona 106/1999Sb.

Dotaz na základě zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím:

Uveďte prosím odpovědi k období 12.-23.4.2021:

* SOUHRNNÝ POČET TESTOVANÝCH DĚTÍ (vždy kumulovaný počet za všechny testovací dny v daném období)
186 dětí / 518 testů

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM (při použití předepsaných antigenních testů)
0

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ S POTVRZENÝM POZITIVNÍM VÝSLEDKEM (následný PCR test)
0

* SOUHRNNÝ POČET DĚTÍ, CO DO ŠKOLY K POVINNÉ ŠKOLNÍ ČI PŘEDŠKOLNÍ
DOCHÁZCE NENASTOUPILY Z DŮVODU ODMÍTNUTÍ TESTOVÁNÍ JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
0

* CELKOVÝ POČET OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY ZA DANÉ OBDOBÍ, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI
42

* POČET OČKOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI
27

* POČET TESTOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ŠKOLY, KTERÝ TOHO ČASU PŘIŠEL DO STYKU S DĚTMI
42 zaměstnanců /142 testů


* POČET OČKOVANÝCH OSOB Z PERSONÁLU ZA VAŠI ŠKOLU K DATU 25.4.2021
32

Další aktuality