Organizace školního roku

Rozvrh hodin a přestávek pro budovu Vrbátky: 

1. hodina7.55 – 8.40
2. hodina8.50 – 9.35
3. hodina9.50 – 10.35
4. hodina10.45 – 11.30
5. hodina11.40 – 12.25
6. hodina12.30 – 13.15
7. hodina13.20 – 14.05
8. hodina14.10 – 14.55

Rozvrh hodin a přestávek pro budovu Dubany:

1. hodina7.45 – 8.30
2. hodina8.40 – 9.25
3. hodina9.45 – 10.30
4. hodina10.40 – 11.25
5. hodina11.35 – 12.20

Třídní schůzky 2022/2023 - budova ZŠ Vrbátky

15. 9. 2022        schůzka pro rodiče 1. ročníku

21. 9. 2022        schůzka pro rodiče 4. - 9. ročníku, Valná hromada KPŠ,
                          schůzka s třídními důvěrníky

22. 9. 2022       schůzka pro rodiče 2. - 3. ročníku 

       

V 1. – 3. ročníku budou třídní schůzky řešeny individuálně. Případné termíny konzultačních hodin budou stanoveny po dohodě s ředitelem školy.

Organizace školního roku

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. 9. 2022.  Vysvědčení s hodnocením za I. pololetí bude žákům předáno v úterý 31. 1. 2023.  Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne ve úterý 3. ledna 2023.
 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 6. března - 12. března.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Hlavní prázdniny budou trvat 1. července 2023 do  31. srpna 2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 1. září 2023.

Konzultační hodiny výchovných poradců, metodika prevence rizikového chování a speciálního pedagoga
Výchovný poradce pro I. stupeň ZŠ - Mgr. Vlasta Hrbatová - Út: 14:30 - 15:30 hod.
Výchovný poradce pro II. stupeň ZŠ - Mgr. Michal Vysloužil - St: 12:00 - 13:00 hod., případně kdykoliv v průběhu pracovní doby (7:15 - 15:45 hod.) po předchozí telefonické domluvě. Individuálně je možné se domluvit i po 15:45 hod.
Metodik prevence rizikového chování - Mgr. Šárka Zachrdlová - Po: 12:30 - 13:00 hod.
Speciální pedagog - Mgr. Lada Pospíšková - Po: 14:15 - 15:00 hod.

 

Další aktuality