O školní družině

Vážení rodiče, milí žáci,

vítáme vás u nás ve školní družině.

ŠD Dubany nabízí vzdělávání a trávení volného času formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, aktivního odpočinku, relaxací a dalších kreativních aktivit pro žáky.Mimo zájmové činnosti plníme částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.

Paní vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého a vedou žáky k tvořivosti.