Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny kanceláře školy jsou

od 7. 7. do 29. 8. 2021:

Středa       
8.30 – 10.30 hod.

V nutných případech volejte i jindy na 
tel.: 728 472 668 – ředitel školy
605 234 847 – ekonomka školy

V období od 19. 7. do 1. 8. 2021 je kancelář školy uzavřena.

Další aktuality