Informace pro rodiče prvňáčků

Dle nařízení vlády MŠMT musí všichni žáci během září podstoupit plošnému preventivnímu testování z důvodu podchycení informací ohledně šíření nákazy viru SARS-CoV-2. Toto testování bude v rozsahu 3 neinvazivních antigenních testů pro samoodběr. První screeningové testování prvňáčků se uskuteční pod vaším dohledem zítra tj. 1. 9. 2021 ihned po vstupu do budovy ZŠ v Dubanech. (Bude připravena samostatná místnost pro individuální testování). Další testování se uskuteční 6. a 9. září pod vedením třídní učitelky. Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. I v případě negativního testu je žák povinen nosit ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor) pouze ve společných prostorách školy. Vzhledem k tomu, že tato opatření se týkají pouze žáků, vy jako rodiče, musíte mít během celého slavnostního přivítání nasazenou ochranu dýchacích cest. 

Věřím, že i přes tato opatření si žáci první den ve škole odnesou samé pozitivní zážitky.
Vlasta Hrbatová

Další aktuality