Šachová škola

f6

Ve čtvrtek 1.2. 2024 byla v 1. třídě otevřena pomyslná šachová brána, kterou naši prvňáčci prošli v rámci zakončení pololetního projektu „Šachy jako činnostní metoda učení v matematice“. Jde o projekt zaměřený na rozvoj dítěte v mnoha oblastech: zrakové vnímání, posloupnost, pozornost, představivost, soustředění, paměť, motorika, elementární počty, orientace, sociální návyky, dodržování pravidel, přátelství, etika a mnoho jiných. Projekt je již pevnou součástí školního vzdělávacího programu. Děti se od září do konce ledna 1 hodinu týdně věnují rozvoji uvedených oblastí, které jsou základem vzdělávání každého člověka. Naučit se hrát šachy je až přidanou hodnotou realizace tohoto projektu. Děti, které hra zaujala, mohou pokračovat v rámci šachového kroužku. 

Fotogalerie

Další aktuality