Zpívání u jesliček

P1060262_1

Ve středu 21. 12. proběhlo další krásné adventní setkání. Na úvod nás přivítal nový pan farář P. Leszek Adam Rackowiak. Před zaplněným dubanským kostelem nám zazpívali, ale i zahráli na kytary a flétny žáci 1., 2. a 3. třídy. Připravili si pásmo, vánočních písniček, koled a básniček. Přesto, že vystoupení nebylo dlouhé, všechny přítomné naladilo na vánoční notu.

Chceme poděkovat všem žáčkům a přítomným rodičům, prarodičům a dalším hostům za jejich podporu. Zvláštní dík patří paní zástupkyni ředitele Vlastě Hrbatové, která vystoupení doprovodila na klávesy, třídním učitelům a paní učitelce Juditě Bendové, která vede ve škole kroužek kytary. Samozřejmě chceme poděkovat i vedení farnosti za poskytnutí prostor pro vystoupení a přípravu krásné vánoční výzdoby.

Součástí vystoupení byla i sbírka na fond Zdravotního klauna, o.p.s., která přinesla výtěžek 3 333 Kč.

Teď už nezbývá nic jiného, než vám všem popřát krásné Vánoce a dobrý rok 2023.

Fotogalerie

Další aktuality