Učím se učit

Žáci 7. třídy absolvovali dne 27.11.2023 v rámci předmětu Výchova ke zdraví dvouhodinovou aktivitu s názvem Učím se učit. Cílem aktivity bylo vysvětlit žákům, jak se EFEKTIVNĚ učit. Žáci již vědí např. jaké jsou nezbytné podmínky pro učení, jak je náš mozek strukturován a jak funguje, jaký jsou učební typ a jak se učit dle druhu inteligence. Současně jim bylo vysvětleno, jak uložit požadované informace do dlouhodobé paměti, včetně konkrétních technik (např. technika LOCI, příběhu atd.). Všem žákům moc přejeme, aby pochopili význam slova „efektivně“ a učení se něčemu novému se pro ně stalo běžnou součástí jejich života.  

Další aktuality