Well-being aneb soft skills pro život

Dne 11.12. proběhla v rámci wellbeingu v  7. třídě první část workshopu autorek knihy „Připravte děti na život“, H. Vykoupilové a H Zitkové. V této první části se žáci zaměřili sami na sebe, na vlastní zdroje energie a svoji vnitřní motivaci. Současně si na vlastní kůži prožili techniku vizualizace a naučili se s ní pracovat. Už teď se těšíme na leden, kdy se společně zaměříme na vztahy (nejen) ve třídě.

Další aktuality