Třída Koťátek

Mottem naší třídy je:  „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“     

MŠ Dubany je odloučené pracoviště MŠ VRBÁTKY.

Říkáme si Koťátka a jsme jednotřídní MŠ, pro dětí ve věku od 2 do 6 let. Ve třídě je zapsáno 20 dětí,  z toho 12 dívek a 8 chlapců. MŠ je umístěna v přízemí budovy ZŠ Dubany.Hlavním cílem je vytvořit pro děti příjemné prostředí, ve kterém se budou děti cítit bezpečně a spokojeně. Zaměřujeme se na zachování lidových tradic, využíváme různorodých didaktických pomůcek, využíváme učení nápodobou a zaměřujeme se na individuální potřeby každého dítěte.

O děti se stará tým kvalifikovaných pracovníků: Kotatka

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Laníková
Učitelka: Marie Petruželová
Provozní pracovnice: Anna Oharková

Režim dne:

Od 6.15 hodin se všechny děti scházejí, je jim nabídnuta činnost dle jejich zájmu. V 8.00 se děti přivítají a následuje ranní cvičení. Svačina je podávána průběžně od 8.30 – 9.00 hodin. Pak se děti opět vrací k činnostem, pohybovým aktivitám, řízeným činnostem. V 10.00 při příznivém počasí je začleněn pobyt venku. V 11.15 hodin je podáván oběd, hygiena, příprava k odpočinku. Po odpolední svačině, která je podávána ve 14. 00 hodin, následují další aktivity, například si děti mohou dodělat výrobky, které nestihly v dopoledních činnost a dále si mohou vybrat hru podle vlastního zájmu až do odchodu domů.

Vytvoření pravidel na třídě, vysvětlení, co které pravidlo znamená: Jelikož náš školní vzdělávácí program má název:"Hrajeme si s krtkem celým rokem", krtek nás provází i při dodržování pravidel MŠ.

Naše pravidla jsou: Srdíčkové, Talířkové,Ručičkové, Ouškové, Šnečkové

Vybavení: Školka je vybavena šatnou, kde si děti odkládají své věci. Napravo od šatny je pro děti umývárna a WC. Třída je vybavena jídelnou se dvěma menšími stoly a jeden stůl je větší , pro starší děti. Kuchyńka je vybavena troubou, lednicí, mikrovlnkou a pracovními stoly pro přípravu svačinek pro děti a na vydávání obědů.Herna, je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v policích a plastových kontejnerech. Ve třídě se nachází několik koutků – kadeřnice, kuchyňka, obchod, relaxační koutek .Ložnice je určena pro odpolední odpočinek dětí, jsou zde lehátka pro děti na spaní a dá se využít jako tělocvična. Máme zde žebřiny, malou švédskou bednu a jsou zde uloženy sportvní náčiní.

K budově patří školní zahrada, která je vybavena průlezkami, pískovištěm a klubovnou, která chrání děti před sluncem nebo může být využita za mírného deště. Součástí zahrady je i nově opravený  domek, určený k úschově venkovních hraček a pomůcek. Je zde nově vytvořená dráha pro koloběžky a odrážedla.

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami ve třídě nejsou,děti s odkladem povinné školní docházky jsou převedeny do MŠ Vrbátky do předškolní třídy.

Rodiče jsou ochotni spolupracovat s pedagogy MŠ.

Snažíme se, aby se dětem dobře adaptovalo na prostředí mateřské školy a začlenit nové děti do kolektivu stávajících dětí. Důležitý je rozvoj komunikace a rozvoj řečových schopností, trénink pozornosti, sluchové a zrakové percepce, smyslového vnímání, samostatného rozhodování při řešení situací, práce s chybou, samostatnost v sebeobsluze. Stále je naší prioritou tiché, tolerantní prostředí, péče o hry a hračky, úklid her a hraček na svá místa.

Další aktuality