Třída Včeliček

Třída Včeliček

Charakteristika třídy

Třída určená pro děti ve věku od 2-6 let umístěná v budově ve Štětovicích. Kapacita třídy je 25 dětí

O děti se stará tým kvalifikovaných pracovníků:

Třídní učitelka: Monika Slavovová
Učitelka: Hana Řehulková
Chůva: Jana Laňová
Provozní pracovnice: Markéta Maráková

Pro děti dvouleté platí posunutí doby stravování o půl hodiny dříve, možnost domluvy na pozdější docházce do MŠ (ne nutně do 8.45), odpočinek v průběhu dne dle potřeb dětí, vzdělávání formou hry individuálně nebo v malých skupinkách s chůvou.

Věcné podmínky:

Třída je umístěna do budovy bývalé Základní školy, má tak k dispozici velké prostory – slunnou třídu a hernu, samostatnou jídelnu, umývárnu, šatnu a ložnici. K budově náleží veliká obecní zahrada s mnoha herními prvky pro děti ve věku od 3 let, dvě pískoviště, travnatou i kamínkovou plochu a stromy, které zajišťují dostatek stinných míst.
Vybavení třídy je průběžně obnovováno podle potřeb dětí, ať se jedná o nový nábytek, hračky nebo didaktické materiály. Děti mají pro svůj správný fyzický a psychický rozvoj k dispozici řadu tělovýchovných, hudebních a výtvarných pomůcek.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:
- pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je vytvořen Individuální vzdělávací plán, jehož naplňování se snažíme dosáhnout ve spolupráci s asistentkou, Pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči. To vše pomocí vhodných didaktických materiálů, pomůcek a vhodným pedagogickým a výchovným přístupem a vedením.

Spoluúčast rodičů:
Rodiče se aktivně účastní společných školních akcí, jako je Tvoření s rodiči (Vánoce, Velikonoce, svátek matek), dobrovolně podporují děti drobnými věcnými dary (např. sladkosti na Mikuláše, Vánoce), sběr materiálů pro výtvarné tvoření (ruličky, látky…)

Rituály a pravidla naší třídy:

Veškeré výchovné působení vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2017) a ze Školního vzdělávacího programu s názvem Hrátky s krtkem celým rokem (2019) pod filozofií myšlenky „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské škole“ (Robert Fulghum).

Od prvního dne v Mateřské škole se společně s dětmi snažíme společně vytvořit a dodržovat Pravidla třídy, která všem usnadňují pobyt a bytí v Mateřské škole.

Každý den v mateřské škole se  začínáme společným povídáním v tzv. komunitním kruhu, kde se děti se učí  respektovat jeden druhého, naslouchat si, vyslechnout sdělení, trpělivosti, vypráví si zde své zážitky nebo se vyjadřují k tématu, které je daný týden na programu.

Učitelky evidují, kdo z dětí má daný den narozeniny a ty jsou řádně oslaveny společným zpíváním, blahopřáním a mlsáním J 

Ve třídě během roku absolvujeme několik společných akcí, např. společná tvoření s rodiči (podzimní, vánoční, velikonoční, besídky pro rodiče, výlety, návštěvy divadel apod.)

Další aktuality