Třída Sluníček

Třída Sluníček

Charakteristika třídy 
     Naše třída Sluníček je umístěná v MŠ Vrbátky.  Jsme zaměření na vzdělávání dětí v předškolním věku. Kapacita naší třídy je 28 dětí.

O děti se stará tým kvalifikovaných pracovníků:

Třídní učitelka: Irena Slaná
Učitelka: Adriana Přikrylová
Asistent pedagoga: Nikola Čeplová
Provozní pracovnice: Eva Procházková

Provozní doba: 6:15 – 16:30

     Naše třída je rozdělena na dvě části, hernu, kde v dopoledních hodinách probíhá práce v komunitním kruhu, ranní rozcvička, zpívání, tancování, hraní a pohybové aktivity. V odpoledních hodinách slouží herna jako místnost pro odpočinek. V druhé části třídy je pracovní prostor se stolečky kde probíhají pracovní i výtvarné činnosti.

     Ve třídě Sluníček se zaměřujeme na přípravu dětí do základní školy, která je velmi důležitá pro bezproblémový vstup do dalšího stupně vzdělávání v životě člověka.

     Ve třídě je dostatek kvalitních hraček i didaktických pomůcek, které odpovídají věku dětí. Jsou umístěny tak, aby měly děti k těmto věcem snadný přístup.

     Naši třídu navštěvují i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto dětem zajišťujeme odbornou pomoc a podporu vzdělání. Vzdělávací proces přizpůsobujeme možnostem dítěte.

     Respektujeme specifika předškolního vzdělávání. Název školního vzdělávacího programu se jmenuje„Hrátky s krtkem celým rokem“. Celým rokem nás doprovázejí i krtkova pravidla. Tato pravidla máme vyvěšená ve třídě. Pomocí nich se učí děti zdvořilosti, vzájemné spolupráci a ohleduplnosti.

     Kromě výše zmíněných aktivit také dodržujeme školní tradice a aktivity. Navštěvujeme divadlo, kino, máme výuku angličtiny pod vedením zkušených lektorů, navštěvujeme dopravní hřiště, a naši školku navštěvují i různé divadelní soubory. Pravidelně také pořádáme zahradní slavnost, která probíhá na konci školního roku a jsou zde pasováni budoucí žáci prvních tříd.

     Děti z naší MŠ se také účastní kulturních a folklorních akcí ve spolupráci s naší obcí, například Vynášení Morany, Májíčky, nebo zpívání koled u vánočního stromečku.

     Podporujeme rozvoj pohybových aktivit pravidelnými kurzy plavání nebo lyžování.

    Budujeme důvěru v sebe sama a respektujeme potřeby dítěte. Zaměřujeme se na citový společenský a morální rozvoj dětí vyrůstajících v obtížných životních podmínkách. Přiměřeně podporujeme vývoj dětské řeči a komunikačních dovedností.

     Naším cílem je abychom měly v naší třídě šťastné děti a spokojené rodiče.

Další aktuality