Třídy Mateřské školy

Pracoviště Dubany – heterogenní třída, provoz 6:15  - 16:30 hod.
Pracoviště Vrbátky –  2 homogenní třídy, provoz 6:15  - 16:30 hod.
Pracoviště Štětovice – heterogenní třída, provoz 6:15  - 16:30 hod.

 

Třída Včeliček- Štětovicevcelicky
Zaměřuje se na prožitkové a činnostní učení, výtvarné
tvoření a grafomotorická činnosti.

 

Třída Berušek- Vrbátkyberusky
Zaměřuje se na výtvarné, tvořivé a hudební činnosti,
pohybové aktivity a kooperativní učení.

 

kotatkaTřída Koťátek- Dubany
Zaměřuje se na dodržování lidových zvyků a tradic,
výtvarné tvoření a pohybové aktivity.

 

slunickaTřída Sluníček- Vrbátky
Zaměřuje se na předškolní připravenost, prožitkové a
činností učení, pohybové aktivity, výtvarné a tvořivé
činnosti a grafomotorické činnosti.

Další aktuality