Naši zaměstnanci

Pracovní kolektiv mateřské školy tvoří 9 pedagogických a 4 provozních pracovnic. Všechny pedagogické pracovnice splňují požadovanou odbornou kvalifikaci získanou středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Vedoucí učitelka mateřské školy má vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogiky.

Pedagogický kolektiv je tvořen mladšími učitelkami, ale i pedagogy s dlouholetou praxí. Dlouholeté pedagožky předávají mladším kolegyním své zkušenosti a zároveň od nich získávají nové náměty a podněty pro svou pedagogickou činnost.

Zaměstnanci školy jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Pedagogové jsou průběžně vzděláváni v rámci DVPP a samostudia odborné literatury.

MŠ Vrbátky

Třída Sluníček- 
Mgr. Eliška Pospíšilová- třídní učitelka
Irena Slaná- učitelka
Anna Žáková- asistent pedagoga + školní asistent
Eva Procházková- školnice

Třída Berušek- 
Danuše Hálová- třídní učitelka
Dis. Nikola Běhalová- učitelka
Adriana Přikrylová- asistent pedagoga
Soňa Váňová- školnice

MŠ Dubany

Třída Koťátek- 
Mgr. Dagmar Laníková- třídní učitelka
Marie Petruželová- učitelka
Anna Oharková- školnice

MŠ Štětovice

Třída Včeliček- 
Monika Slavovová- třídní učitelka
Hana Řehulková- učitelka
Markéta Maráková- školnice, chůva

Další aktuality