Režim dne v Mateřské škole

6.15 –   8.30             scházení dětí, volné hry
8.30 -   8.50              společenská chvilka
pohybové aktivity, zacílená výchovně vzdělávací činnost
8.50 –  9.20              hygiena, přesnídávka
9.20 –  9.50              zacílená výchovně vzdělávací činnost
9.50 – 11.50             hry a pobyt venku
11.50 – 12.30            hygiena, oběd
12.30 -  14.00            odpolední odpočinek, klidné i zacílené výchovně vzdělávací činnosti
14.00 -   14.25            vstávání, hygiena, svačina
14.25  -  16.30            hry, zájmové a individuální činnosti, rozchod dětí

Povinné předškolní vzdělávání:  Denně od 8.00 – 12.00 hod.

Další aktuality