Školní vzdělávací program

Cílem naší mateřské školy je vytvořit každému dítěti ideální podmínky pro harmonický rozvoj jeho osobnosti. Podpořit jeho zájem o poznávání okolního světa a vést dítě k osvojení základních hodnot naší společnosti.  Dále probudit touhu po učení tak, aby bylo samostatné a bylo schopno samostatně se projevovat a působit na okolní svět.

Program „Hrátky s krtkem celým rokem“ provádí děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, ţe mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, ţe za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.

Hrátky s krtkem celým rokem- témata

Září- Krtek jde do školky

 • Krtek jde do školky
 • Krtek se představuje
 • Krtek a kouzelná slovíčka
 • Krtek a jeho kamarádi

Říjen- Krtek poznává podzim

 • Krtkovo podzimní čarování
 • Krtek pouští draka
 • Krtek sbírá ovoce na zahrádce
 • Krtek sklízí zeleninu na zahrádce

Listopad- Krtek se chystá na zimu

 • Krtek pomáhá dešťové kapičce
 • Krtek jde pracovat na pole
 • Krtek na návštěvě v lese
 • Krtek uspává zvířátka

Prosinec- Krtek svalí Vánoce

 • Jak krtek potkal Mikuláše
 • Krtek a adventní čas
 • Krtek rozbaluje dárečky

Leden- Krtek poznává zimu

 • Jak krtek potkal tři krále
 • Krtek a zimní čarování
 • Krtek a zvířátka v zimě
 • Krtek staví sněhuláka

Únor- Krtek se učí pracovat

 • Krtek jde na karneval
 • Krtek poznává knížky
 • Krtek se učí pracovat
 • Krtek volá o pomoc

Březen- Krtek a zdraví

 • Krtek léčí zajíce
 • Krtek poznává člověka
 • Krtek se učí vařit
 • Krtek jde sportovat

Duben- Krtek poznává jaro

 • Krtek vítá jaro
 • Krtek slaví Velikonoce
 • Krtek na dvoře
 • Krtek a čarodějnice

Květen- Krtek a rodina

 • Krtek pomáhá mamince
 • Krtek pomáhá tatínkovi
 • Krtek jede na výlet
 • Krtek a autíčko
 • Krtek a semafor

Červen- Krtek poznává svět

 • Krtek na cestě kolem světa
 • Krtek a žabka u rybníka
 • Krtek a hledá motýlka
 • Krtek letí do Vesmíru
 • Krtek jede na prázdniny

Další aktuality