Základní informace

Název školy:    Základní škola Zdeny Kaprálové a Mateřská škola Vrbátky, přísp. org.
[Zdena Kaprálová, *1913 ve Vrbátkách (okr. Prostějov), česká spisovatelka, od roku 1946 emigrantka v několika zemích, od roku 1957 žila s rodinou v USA. †14. 4. 2005. Patronka a mecenáška školy i obce Vrbátky]
Adresa školy:            Vrbátky 83, 798 13 Vrbátky
IČ:                        47922290
Bankovní spojení:     ČSOB a.s. - č.ú. 101 331 896/0300          
Kontakty:ZŠ Vrbátky (4. - 9. roč.) - 582 382 237
ZŠ a MŠ Dubany (1. - 3. roč.) - 582 382 239
MŠ a ŠJ Vrbátky - 582 382 244
MŠ Štětovice - 721 138 688
ŠD Dubany  - 604 503 853
E-mail:                        zsvrb@seznam.cz
Počet žáků a dětí k 30. 9. 2019:         ZŠ:   193
MŠ:    93
Spádová oblast:       Dubany, Štětovice, Hrdibořice, Biskupice, Vrbátky
Školní vzdělávací program:ŠVP ZV ZŠ "Společně 2013", od 1. 9. 2013
 ŠVP ZV ZŠ "Společně 2019", od 1. 9. 2019
  ŠVP ZV ZŠ "Společně 2020", od 1. 9. 2020
Specifika školy:         -     genetická metoda čtení a psaní
-     multimediální výuka
-     prvky programu Zdravá škola
-     pravidelné ověřování úrovně žáků nezávislým testováním SCIO    
      (3., 5., 7., a 9. ročník)
-     projektové vyučování, ekologie
-     otevřenost k efektivním progresivním formám výuky
-     škola otevřená rodičům - certifikát "Rodiče vítáni"
Vybavenost školy:  -    všechny budovy opraveny a zatepleny
-    všech 9 kmenových tříd je vybaveno interaktivní tabulí 
     s připojením k internetu
-    počítačová učebna (24 žákovských PC, 1 řídící počítač,
     dataprojektor)
-   mobilní počítačová učebna vybavená tablety a notebooky
     (ZŠ Dubany)
 -   nadstandardně vybavená a intenzivně využívaná školní knihovna
      (téměř 2 000 titulů)
-    jazyková laboratoř OMNEO - 24 žákovských pracovišť
-    keramický ateliér (keramická pec, hrnčířský kruh, válcovací stolice
     mísič hlíny)
   logopedické pracoviště
-    2 reedukační učebny
   3 oddělení školní družiny
-    2 žákovské jídelny
   nově vybavená žákovská cvičná kuchyňka (2018)
Kapacita ZŠ:                         230 žáků
Kapacita ŠD:                         96 žáků
Kapacita odloučených pracovišť MŠ:Dubany 20 dětí
Štětovice 25 dětí
Vrbátky 56 dětí
Kapacita ŠJ400 obědů

Další aktuality