Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady Základní školy Zdeny Kaprálové a Mateřské školy, příspěvkové organizace
Dne 26. 9. 2018 proběhly volby do školské rady naší základní školy.
Jedinou navrženou kandidátkou zástupce zákonných zástupců žáků byla paní Ing. Jana Tajovská.
Volby zástupce zákonných zástupců žáku se zúčastnilo 35 oprávněných voličů.
Výsledky volby: 35 voličů volilo paní Ing. Janu Tajovskou

Zástupcem zákonných zástupců byla zvolena Ing. Jana Tajovská.

Jedinou navrženou kandidátkou zástupců pedagogických pracovníků byla paní Mgr. Kateřina Kubešová
Volby zástupce pedagogických pracovníků se zúčastnilo 15 pedagogů
Výsledky volby: 15 pedagogů volilo Mgr. Kateřinu Kubešovou, jeden volič se zdržel hlasování.
Zástupcem pedagogických pracovníků byla zvolena Mgr. Kateřina Kubešová.

Další aktuality